Værdier

Vi tilstræber et langvarigt og konstruktivt samarbejde med vores kunder. Vi ønsker at tilføre samarbejdet værdi igennem disse kerneværdier:

Integritet

Vi ved, at vi arbejder i et krydsfelt i mellem flere interesser. Vi fastholder at et godt match skal ses både ud fra virksomhedens og kandidatens perspektiv.

Effektiv

Vi ved, at tid ofte er en vigtig faktor for vores kunder. Vi stræber efter effektivitet i vores arbejde og sætter alle nødvendige ressourcer ind hurtigt for at løse opgaven.

Uformel

Selvom at vi arbejder professionelt med afprøvede processer, systemer og værktøjer, har vi en uformel tilgang til vores kunder og kandidater. Vi møder mennesker i øjenhøjde og stræber efter en ligeværdig dialog.