Search & Selection

En vellykket rekrutteringsproces starter altid med at virksomheden investerer sin tid til at fortælle os om deres forretning, deres kultur, deres muligheder og udfordringer. Derefter går vi i gang med den egentlige proces; at finde frem til et felt af egnede kandidater. Et af de vigtigste redskaber er at kunne flytte mennesker – og det er vi gode til.

Ofte skelner BaadsgaardKornmaaler ikke imellem search og selection. Når vi skal finde den rigtige kandidat til en virksomhed, afsøger vi markedet for potentielle kandidater. Det er dels de indkomne ansøgninger, men også potentielle kandidater som ikke er jobsøgende.

Under hele forløbet, holder BaadsgaardKornmaaler virksomheden opdateret med rektrutteringsprocessen.

Vores fulde proces ser således ud:

Virksomheds & Job analyse

Det er vigtig for BaadsgaardKornmaaler at lære virksomheden og dens forretning at kende. Vi sætter os ind i virksomhedens marked, kunder og den måde virksomheden, igennem sin organisation, driver sin forretning. Igennem samtaler med nøglepersoner får vi således et grundigt indblik i jobbet, der skal besættes.

BaadsgaardKornmaaler udarbejder herefter en:

  • Virksomhedsbeskrivelse, herunder virksomhedens kultur og værdier
  • Jobprofil herunder krav til uddannelse, erfaring, kompetencer og personlige egenskaber

Kandidatliste

BaadsgaardKornmaaler annoncerer, evt. anonymt således at virksomheden ikke er nævnt i stillingsannoncen. Det sker igennem relevante jobportaler, sociale medier og erhvervsmedier. Vi håndterer og vurderer indkomne ansøgninger.

Igennem en systematisk search strategi finder vi de mest egnede kandidater. Vi aktiverer vores netværk for relevante kandidater og leads, ligesom vi screener vores CV database. Gradvist arbejder vi med at udbygge en liste med egnede kandidater.

Vurdering af kandidater

Vi vurderer kandidaterne og udvælger et felt, som vi screener og laver uddybende interviews med. Vi tester ligeledes og kommer om bag facaden på kandidaterne og kortlægger deres personlighed, deres værdier og deres arbejdsmetoder.

Vi matcher kandidaterne op i mod jobprofilen, virksomheden og dens interessenter (primært kollegaer, medarbejdere og kunder).

Udvælgelse

Vi præsenterer typisk tre til fem kandidater for virksomheden. Præsentationen af kandidaten indeholder:

  • Skriftligt præsentationsmateriale
  • Deltagelse i præsentation af kandidater for virksomheden
  • Gennemgang af resultaterne af personlighedstest, værdier, arbejdsmetoder og ledelsesstil.
  • Sparring omkring udarbejdelse af Case
  • Sparring omkring valg af kandidat

Vi tager to til tre referencer, der understøtter beslutningsprocessen.

Opfølgning

Rekrutteringen afsluttes med en opfølgning hos både virksomheden og kandidaten. Rekrutteringsprocessen har været en tæt proces imellem kandidaten, virksomheden og os. Vi sikrer os at de forventninger, vi har stillet op overfor hinanden, er på sporet og at kandidaten kommer godt i gang med det nye job.

Vi forstår, at rekruttering af en nøglemedarbejdere er vigtigt for vores kunder og tager selvfølgelig vores del af ansvaret. Vi tilbyder derfor en garanti på vores rekrutteringer. Garantien træder i kraft, hvis kandidaten siger sin stilling op eller opsiges.