Personanalyse & test

Når vi vurdere kandidater sker det på baggrund af deres faglige kompetencer, erfaringer og personlighed.

BaadsgaardKornmaaler benytter sig af profilanalysen udviklet af Cand. Phil. Flemming Olsen. Flemming Olsen har arbejdet i mere end 20 år med personlighedstest herunder udvikling af disse. Flemming har endvidere arbejdet direkte med virksomheder bl.a. Volvo Cars og Volvo AB med tailor made analyser i forhold til projektledelse og innovationsledelse.

Analysen er udviklet til at klarlægge en persons adfærdsmønstre ud fra fire overordnede faktorer og ialt 12 personlighedstræk.

Testens formål er at klarlægge disse personlighedstræk og relatere dem til arbejdsmæssige sammenhænge.

Analysen er en del af en større pakke, som er certificeret af Den Svenske Psykologiforening og har opnået den højeste rating som et af kun to analyseværktøjer i Norden.

Desuden trækker vi på en række andre testværktøjer afhængig af opgaven:

  • Emotionel Intelligens (EQ360)
  • Jung Baseret Type Analyse (JBTA)/Jungs Type Indikator (JTI)
  • MBTI  Leadership Focus Profile
  • Karrieremodellen
  • Decision Styles
  • Bidrag til Bedømmelse (BTB)
  • Master Profil Analyse (MPA)
  • Omtanke Prøve I+II.