Lederudvikling

BaadsgaardKornmaalers lederudvikling tager udgangspunkt i to typiske scenarier:

  • Udvikling af lederen
  • Udvikling af ledergruppen

Fælles for begge scenarier er en direkte, analytisk og handlingsorienteret tilgang til problemstillingerne. Vi ved, at tid er en kritisk faktor i disse situationer og derfor er vores udvikling baseret på en kommunikation i øjenhøjde, hvor vi skærer al unødvendig teori fra. Vi finder frem og adressere de mest væsentlige elementer i ledelsesudviklingen.

Udvikling af lederen

Der tages typisk udgangspunkt i en aktuel ledelsessituation i virksomheden. Situationen kan være afledt eksternt af markedet eller internt af organisationen og medarbejdere. I et 1:1 forløb med specialister, analyseres forholdende, udfordringerne og kompetencerne. Et koncentreret udviklingsforløb igangsættes igennem sparring og coaching. Vi tror på at lederen kender sin forretning – de enkelte metoder i et lederudviklingsforløb kender vi.

Udvikling af ledergruppen

Når vi arbejder med ledergrupper, er nogle af de vigtigste spørgsmål vi vil søge svar på:

  • Hvilke kompetencer findes i ledergruppen?
  • Hvilke kompetencer skal tilføres?
  • Hvordan kan vi optimere samarbejdet imellem lederne?

Svarene finder vi igennem interviews, tests og vurdering af ledergruppen.

Målet er, at give en markant løft i performance på ledelsesniveau og herigennem løse forretningskritiske udfordringer, både på den korte bane, men i sær på den lange bane. Et velfungerende ledelsesteam magter at løse flere typer af udfordringer mere effektivt. Et kendskab og accept af hinandens styrker er grundlaget for et effektivt samarbejde. En sidegevinst for virksomheden og den enkelte leder er at motivationen stiger og tilknytningen til virksomheden bliver stærkere.