Jens Baadsgaard Pedersen

Jens Baadsgaard Pedersen har en lang baggrund indenfor erhvervslivet, hvor han har bygget flere succesfulde virksomheder op både nationalt og internationalt. Der har typisk været tale om virksomheder med stor fokus på viden og kompetencer, som f.eks. ingeniørvirksomheder inden for Cleantech og IT.

Jens har endvidere i en årrække fungeret som bestyrelsesmedlem, konsulent og rådgiver for virksomheder, der skulle internationaliseres og/eller gøres salgsklar. Han har således gennemført flere virksomhedshandler for bl.a. ejerledede virksomheder i relation til kapitalfondsmarkedet.

Jens har endvidere et stort internationalt kontaktnetværk til forskellige interessenter omkring erhvervslivet herunder institutioner, finansiering, relevante advokater, revisorer mm.

Jens Baadsgaard Pedersen understøtter BaadsgaardKornmaaler i:

• Tilrettelæggelse af bestyrelsesarbejde
• Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer
• Evaluering af bestyrelser
• Konsulentbistand til bestyrelser og direktioner , især med fokus på internationalisering eller M&A processer.

Jens Baadsgaard Pedersen

Associeret partner

Ring +45 27 13 80 01