Bjarne Bakkegaard

Bjarne har en baggrund som leder i forsvaret, hvor han er Major og i en årrække har fungeret som Leder – og organisationsudviklingskonsulent. Udover sin egen operationelle erfaring i forsvaret har Bjarne coachet ledere og chefer i deres lederroller og undervist på forskellige lederuddannelser.

Både i forsvaret og i det private erhvervsliv har Bjarne fungeret som coach og facilitator i blandt andet forandringsledelse, strategiarbejde og teamudvikling.

Han er uddannet narrativ og systemisk coach med en række certificeringer inden for personlighedstests – bl.a. Emotionel Intelligens (EQ360), Jung Baseret Type Analyse (JBTA)/Jungs Type Indikator (JTI) og Erhvervsrettet testning (v/CFL).

Som coach og facilitator arbejder Bjarne primært med assessment og udvikling af ledere, ledergrupper og medarbejdergrupper.

Bjarne Bakkegaard

Partner

Ring +45 27 11 26 86